facebooktwittermail

Stora rödsotvirusangrepp i år – rådet: “Vänta med sådden”

2015 drabbades många odlare av rödsotvirus. Nu är angreppen tillbaka och många odlare har fått stora skördeförluster. Thomas Olofsson Molinder på Gotland är en av dem:

– Vi kanske får drygt 20 procent av normalskörden i höstkornet, säger han.

Rödsot i höstkorn.
Rödsot i höstkorn. FOTO: LINDA AF GEIJERSSTAM

Rödsotvirus sprids genom bladlöss som flyger in på hösten. De landar och förökar sig sedan i höstsäden. Risken för angrepp är störst vid en kombination av tidig sådd, mycket bladlöss och en varm och lång höst. Optimala förhållande för smittspridning i höstas alltså – och skadorna är allvarliga på en del håll.