facebooktwittermail d

Naturvårdsverket negativa till lättnader för contorta

Naturvårdsverket avslår Skogsstyrelsens förslag till ändringar av skogsvårdslagen. Orsaken är att förslagen innebär lättnader för användning av contorta.