facebooktwittermail d

Stora problem med bredband på landsbygden

Den omfattande bredbandsutbyggnaden kan leda till problem för markägare. ”Det råder en form av guldrusch och då blir det vilda västern över det hela”, säger LRF:s äganderättsexpert Erik Evestam.