facebooktwittermail d

Stora prisuppgångar på vete och raps

Börspriserna på spannmål och oljeväxter steg kraftigt förra veckan. Stark efterfrågan från Kina driver upp priset.