facebooktwittermail d

Stora potatispriset till forskare

Stora Potatispriset 2011 har tilldelats Kerstin Olsson för hennes mångåriga arbete som forskare och föreläsare om potatis. Samt för hennes engagemang i att sprida kunskaperna om den folkkära knölen.

Priset delas ut av Potatisakademien och består förutom äran av en potatisskulptur i koppar, en summa pengar och ett diplom.

- Priset är ett fantastiskt erkännande av vad jag gjort under 40 år inom potatis. Det betyder mycket för mig, säger Kerstin Olsson till ATL.

Hon började 1971 som forskare på Sverige Utsädesförening som 1980 övergick till Svalöf AB och därefter Svalöf Weibull.
Tyngdpunkten i forskningen har legat på potatis men Kerstin Olsson har även arbetat med kål, morötter och spenat. Bland annat har hon tagit fram metoder åt växtförädlarna för att kunna göra urval i förädlingsprogrammen.

- Nu har jag lämnat över forskningen åt den yngre generationen, säger Kerstin Olsson som nyss fyllt 64 år. Hon är fil dr i Kulturväxternas genetik och förädling och arbetar i dag vid Nordgen, tidigare Nordiska Genbanken.

Kerstin Olsson har skrivit eller varit del av omkring hundratalet publikationer, varav 70 procent har handlat om potatis. Hon är även en ledande auktoritet när det gäller växtförädling av nya potatissorter med bättre resistens mot bladmögel.ATL.nu