facebooktwittermail d

Stora planer för sågen i Malå

Setra genomför samråd inför ansökan om att mer än fördubbla produktionen vid sågverket i Malå.