facebooktwittermail

Stora planer för sågen i Malå

Setra genomför samråd inför ansökan om att mer än fördubbla produktionen vid sågverket i Malå.

Mer än dubbla volymen kan det bli vid Setras sågverk i Malå, och dessutom rejält utbyggd förädling, om Setras ansökan om nytt miljötillstånd beviljas.
Mer än dubbla volymen kan det bli vid Setras sågverk i Malå, och dessutom rejält utbyggd förädling, om Setras ansökan om nytt miljötillstånd beviljas. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Setra har redan tidigare aviserat planer på att öka produktionen vid sågverket i Malå, Västerbotten. Företaget går nu vidare genom att genomföra det samråd som krävs inför ansökan om nytt miljötillstånd.