facebooktwittermail

Stora möjligheter för traktorer med biogas

Sverige kommer att driva på i frågan om gastraktorer. På torsdagen beslutade regeringen att möjligheterna för biogastraktorer ska kartläggas och analyseras.

I fjol anslog regeringen 18 miljoner kronor för ombyggnad av traktorer till gasdrift.
- Enligt den information jag har ska de byråkratiska hindren vara borta men många vill ju ha nya maskiner, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson om torsdagens beslut där en budget på högst en miljon kronor ska bana väg för fabriksnya gastraktorer.

Jordbruksverket och Transportstyrelsen delar ansvaret.
- Uppdraget är att ge en lägesbeskrivning och klargöra vad som behövs för att få ett EU-regelverk så att detta kan komma i praktisk drift, säger Eskil Erlandsson.

Flera områden


Frågan har främst setts som en lantbruksfråga men har betydelse på fler områden. Exempelvis har kommunerna både maskiner lämpade för gasdrift, och genom exempelvis sopdeponier möjlighet att producera fordonsgas.

Likaså är flygplatser miljöprövade för vissa utsläppsmängder där gasdrift kan erbjuda en lösning. Just nu testas exempelvis en gasdriven snöröjare på Kirunas flygplats.
- Det handlar också om att planera för vilka tidsramar som behöver finnas och undersöka möjligheterna att få ett nationellt undantag. Vi vet att sådana här saker kan ta tid.

De som främst berörs av beslutet är branschen, det vill säga fabrikanterna och importörerna. Eskil Erlandsson är hoppfull eftersom det finns ett intresse och det redan i dag görs provningar.
- Sverige kan aldrig få ett gasnät som kan jämföras med det tyska så därför är det viktigt att vi har en lokal användning. Sedan har jag en övergripande målsättning att vi ska få ett jordbruksföretagande och ett livsmedelsföretagande som är fossilbränslefritt.

Ingen utopi längre


- Det vore drömmen om mjölken kunde produceras utan fossil gas eller olja. Det är ingen utopi längre att bonden plöjer åkern med gödsel som korna producerar, att mjölkbilen tankar gas samtidigt som man tankar mjölken och att distributionen sker med el från en förnybar källa. Vi är så att säga på spåret. Jan Vainult