facebooktwittermail d

Stora kvalitetsproblem i vårgrödorna

Det är vårgrödor av mestadels dålig kvalitet som kommit in till landets spannmålsmottagningar. Samtidigt går skörden in i sitt slutskede när ett högtryck har dragit in över landet.