facebooktwittermail

Nej – stora företag är inte mer lönsamma

Stora arealer och antalet anställda är inte det som styr lönsamheten. Drivs ett företag på rätt sätt, stort eller litet, ger det lönsamhet, skriver ATL:s ekonomicoach Elenore Wallin.

FOTO: ATL

Jag driver ett blandföretag med lite av varje, de två största grenarna är växtodling och entreprenad. När jag träffar mina kollegor eller läser i media så upplever jag att det är viktigt att vara jättestor för att det ska vara ett intressant företag. Det jag tänker på är att bruka många hektar eller många anställda i företaget. Min fundering är om stora företag alltid är lönsammare än medelstora/mindre företag?

/Axel

Det korta svaret är NEJ. Men det behöver lite förklaring för det mesta är inte så enkelt. Vi har under senaste århundrandet sett en kraftig rationalisering och den fortsätter och går i allt snabbare takt. I början var det torpen som lades till gårdarna, men på senare tid är det hela gårdar som läggs till stora företag. Det är gårdar som varit lönsamma familjeföretag bara för tiotal år sedan. I de företag som växer och blir riktigt stora, arealer upp mot 1 000 hektar eller mer, får brukandet en lite annan karaktär än vad som varit brukligt i familjejordbruket. 

Lönsamhet har ingen direkt koppling till storleken på företaget. Självklart måste det finnas en viss omsättning för att ge vinst. Men lönsamhet blir det först när intäkterna är betydligt större än kostnaderna. Det är resultatet efter avskrivningar och finansiella poster som visar om det finns vinst i företaget. I enskilda firmor måste även hänsyn tas till eget uttag.  

Har företaget en hög omsättning ökar möjligheten för företaget att ha god lönsamhet. Om du har 40 mjölkkor och har bra lönsamhet kommer inte en femdubbling av antalet mjölkkor automatiskt innebära att du femdubblar resultatet, men det underlättar och ökar möjligheten till att även tillväxten ger bra lönsamhet. Det svåra är att växa med lönsamhet, även ett lönsamt företag får ofta lite sämre resultat de första åren efter att ha gjort en stor utökning eller förändring av verksamheten.

Genom tekniska lösningar som ex robotar och GPS-teknik har vi blivit mer effektiva i de flesta arbetsmoment. Det innebär att en person kan klara av att sköta fler hektar eller fler kor på samma tid. När gårdarna/företagen blir större är det svårare att ha koll på alla delar. Då måste du skaffa kompetenta medarbetare som tar ansvar och att du som ägare litar på. Företagsledningen är det som har störst betydelse för hur företaget fungerar och vilken lönsamhet det blir. 

I vissa fall kan det bli att jobb som inte ger pengar direkt prioriteras bort även om det är jobb som skapar grundförutsättningar för en hög och lönsam produktion. Det är jobb som att kontrollera fälten, exempelvis för att hitta nya ogräs som renkavle eller behov av markförbättrande åtgärder som täckdikning eller rensning av öppna diken. Läglighetseffekten är en annan faktor, görs saker lite för sent kan den största delen av vinsten tappas bort för att det måste hinnas med så mycket. 

Drivs ett företag på rätt sätt, stort eller litet, ger det lönsamhet. Det är inte att växa och blir stor som avgör om företaget är lönsamt utan det är hur företaget bedrivs.

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu