facebooktwittermail d

Pandemin satte spår hos Stora Enso

Minskad omsättning gav lägre resultat för Stora Enso.

FOTO: STORA ENSO

Stora Ensos omsättning föll under 2020 med 15 procent till 8,5 miljarder euro. Rörelseresultatet föll med 29 procent till 922 miljoner euro, vilket gav en rörelsemarginal på 11 procent. Det operativa rörelseresultatet föll med 35 procent till 650 miljoner euro.