facebooktwittermail d

Stora Enso vill stänga en maskin i Hylte

Stora Enso vill lägga ned en av två maskiner för tidningspapper i Hyltebruk. ”Efterfrågan på tidningspapper minskar och ingen återhämtning är att vänta”, skriver företaget.

Fortsatt sjunkande efterfrågan på tidningspapper har lett till fyra nedläggningsbesked i Norden på kort tid.
Fortsatt sjunkande efterfrågan på tidningspapper har lett till fyra nedläggningsbesked i Norden på kort tid. FOTO: ANN LINDÉN

Stora Enso inleder MBL-förhandlingar om omorganisation vid sin anläggning i Hyltebruk. Omorganisationen innebär en permanent nedläggning av en av brukets två pappersmaskiner samt returpappersanläggningen. Pappersmaskinen planeras att stängas i slutet av 2020, returpappersanläggningen under andra kvartalet 2021 och som mest kan omorganisationen komma att påverka 140 personer.

”Den globala efterfrågan på tidningspapper fortsätter att minska på grund av förändringar i konsumentbeteende, och ingen återhämtning är att vänta”, säger Kati ter Horst, chef för divisionen Paper på Stora Enso, om orsaken till beslutet i ett pressmeddelande.

Stora Enso, Hylte bruk.
Stora Enso, Hylte bruk. FOTO: PATRIK LEONARDSSON/STORA ENSO

En i raden

Nedläggningen skulle innebära att produktionen av tidningspapper vid bruket i Hyltebruk minskar från dagens 480 000 ton per år till 245 000 ton. Vikande marknad för tidningspapper har redan tidigare tvingat Stora Enso att stänga pappersmaskiner i Hylte 2012 och 2013.

Beskedet om en planerad nedläggning i Hyltebruk är det tredje på kort tid inom tillverkning av tidningspapper i Norden. I slutet av augusti meddelade både SCA och UPM att de planerar att stänga maskiner i Ortviken respektive Kaipola. Dessutom meddelade Stora Enso under fjolåret att de lägger ned produktionen av finpapper i finska Uleåborg till årsskiftet och konvertera en av maskinerna till förpackningspapper.

Enligt beräkningar av Danske Bank förbrukar tillverkningen av grafiskt papper i Norden i nuläget cirka 18 miljoner kubikmeter vedråvara. SCA:s och UPM:s nedläggningar kommer innebära ett momentant minskat råvarubehov på 2-3 miljoner kubikmeter, hälften vardera i Sverige respektive Finland.