facebooktwittermail

Stora Enso vill öka i Skoghall

Stora Enso utvärderar en storinvestering för att öka kapaciteten vid bruket i Skoghall.

Stora Enso överväger en investering på mellan 8 och 9 miljarder kronor i ökad kapacitet för massa och kartong vid Skoghalls bruk.
Stora Enso överväger en investering på mellan 8 och 9 miljarder kronor i ökad kapacitet för massa och kartong vid Skoghalls bruk. FOTO: STORA ENSO

Stora Enso inleder ett förprojekt och ansöker om miljötillstånd för att öka kapaciteten för massa- och kartongtillverkning vid Skoghalls bruk.