facebooktwittermail d

Setra tar in sågverkskunnande från Stora Enso

Tidigare styrelseordföranden för Stora Enso Timber AB, Juha Taavila, valdes på torsdagen in som ny ledamot i konkurrerande sågverksföretaget Setras styrelse.