facebooktwittermail d

Stora Enso avverkning i Natura 2000-område stoppas

Naturskyddsföreningen och organisationen Skydda skogen får gehör i mark- och miljödomstolen som stoppar Stora Ensos avverkning i ett Natura 2000-område.