facebooktwittermail

Stora Enso rustar för vikande världshandel

Efter ett starkt år bromsade det in för Stora Enso under sista kvartalet. Nu aviserar företaget ett omfattande sparprogram för att möta en vikande världshandel.

Karl-Henrik Sundström, VD Stora Enso, flaggar för att ökad protektionism kan komma att påverka hela den globala tillväxten.
Karl-Henrik Sundström, VD Stora Enso, flaggar för att ökad protektionism kan komma att påverka hela den globala tillväxten.

Sett till helåret visar Stora Enso fina siffror för fjolåret. Omsättningen steg med 4,4 procent till 10,5 miljarder euro och rörelseresultatet ökade med nästan 55 procent till knappt 1,4 miljarder euro, vilket gav en rörelsemarginal på drygt 13 procent.