facebooktwittermail d

Stora Enso stänger Kopparfors sågverk

Stora Enso stänger Kopparfors sågverk i Gästrikland med 110 anställda i slutet av 2011.

Anledningen är att sågverket dragit med stora förluster under flera år, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Den sakta återhämtningen på marknaden, kombinerat med dålig effektivitet, höga råvarukostnader, ogynnsamma växelkurser och brist på flexibilitet har gjort att sågverket inte har lyckats vända trenden med förluster.

Stängningen omfattar även pelletsfabriken.
Enligt Stora Enso skulle nedläggningen minska koncernens årliga omsättning med cirka 65 miljoner euro, men ska inte ha någon väsentlig inverkan på det årliga rörelseresultatet. Den planerade stängningen kommer att ha en positiv skatteeffekt på cirka 8 miljoner euro under första kvartalet 2011.

Kopparfors sågverk har en årlig produktionskapacitet på 310 000 kubikmeter sågade trävaror. Pelletfabriken har en kapacitet på 160 000 ton om året. ATL.nu