facebooktwittermail d

Stora Enso slutar med dissolvingmassa

Stora Enso slutar tillverka dissolvingmassa, som används för produktion av textilen viskos.

Efter att nyligen ha investerat upp finska Enocell-bruket med en halv miljard kronor ska Stora Enso nu sluta med tillverkningen av dissolvingmassa eftersom det inte hör till kärnverksamheten.
Efter att nyligen ha investerat upp finska Enocell-bruket med en halv miljard kronor ska Stora Enso nu sluta med tillverkningen av dissolvingmassa eftersom det inte hör till kärnverksamheten. FOTO: STORA ENSO

Bakom beslutet ligger Stora Ensos strategiska inriktning mot områden där företaget ser potential för framtida tillväxt, nämligen förpackningar, träbygg och nya biomaterial från lignin. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Stora Ensos tillverkning av dissolvingmassa finns vid Enocell-bruket i Uimaharju, Finland, och utgör en lite del av företagets verksamhet. Produktionen vid Enocell kommer att ställas om till andra typer av massa.

Nyinvesterat bruk

2017 investerade Stora Enso 52 miljoner euro för att öka produktionskapaciteten av dissolvingmassa vid Enocell. Investeringen var slutförd 2019 och gav en produktionskapacitet på 430 000 årston dissolvingmassa. Målet var då att produktionen av barrmassa gradvis skulle avvecklas.

I Sverige finns tillverkning av dissolvingmassa vid bland annat indiskägda Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik och vid Södras bruk i Mörrum.