facebooktwittermail d

Stora Enso satsar på precisionsskogsbruk

Stora Enso drar i gång ett nytt program för precisionsskogsbruk. Med en skötsel mer anpassad för varje träd eller trädgrupper ska skogsbruket bli både mer effektivt och skonsamt.