facebooktwittermail d

Stora Enso satsar i Skoghall

Skogsindustrikoncernen Stora Enso redovisar ett oväntat starkt resultat för årets tredje kvartal. Samtidigt flaggar bolaget för en investering i utökad kartongproduktion vid Skoghalls bruk söder om Karlstad.