facebooktwittermail d

Stora Enso sänker prognosen

Det blåser oväntat hård motvind för Stora Enso. Nu sänker koncernen prognosen för helåret 2023.

Stora Enso varnar för att årets resultat blir "betydligt lägre" än fjolårets. Arkivbild.
Stora Enso varnar för att årets resultat blir ”betydligt lägre” än fjolårets. Arkivbild.

”Det operativa rörelseresultatet för helåret 2023 förväntas bli betydligt lägre än för helåret 2022”, skriver Stora Enso i ett pressmeddelande.

I den senast föregående prognosen nöjde sig Stora Enso med att konstatera att det skulle bli ett lägre resultat.

Enligt Stora Enso har de sämre marknadsutsikterna förvärrats mot slutet av årets första kvartal.

”Kostnadspressen och marknadsosäkerheten som förväntas bli betydligt mer utmanande 2023 än 2022, tynger våra resultat och minskar den kortsiktiga synligheten för innevarande år. Denna marknadssituation kommer att fortsätta att försvaga konsumenternas förtroende vilket resulterar i lägre privatkonsumtion, något som påverkar alla våra divisioner”, skriver Stora Enso.

Enligt bolaget befinner sig hela förpackningsmarknaden i ”ett försvagat tillstånd.”

”Särskilt efterfrågan på wellpappråvara förväntas vara fortsatt svag men även konsumentkartong visar tecken på försvagning, med undantag för vätskekartong”, skriver Stora Enso.

”Byggsektorn genomgår fortsatt utmaningar med ett lägre antal utfärdade bygglov och nystartade bostäder”, tillägger bolaget.

Läs också

Skogsindustrin visar upp sin cykliska sida

Stora Enso stänger pappersmaskin