facebooktwittermail d

Stora Enso säljer sina sågverk i Ryssland

Det finsk-svenska skogs- och pappersbolaget Stora Enso säljer nu sina sågverk och sin skogsverksamhet i Ryssland.