facebooktwittermail d

Stora Enso säljer skånskt pappersbruk

Stora Enso avyttrar sitt pappersbruk i skånska Nymölla, med alla tillhörande tillgångar, till Sylvamo, en USA-baserad global producent av obestruket papper. Bolagsvärdet uppgår till 150 miljoner euro, motsvarande 1,6 miljarder kronor.