facebooktwittermail d

Stora Enso säljer tysk anläggning

Stora Enso har undertecknat avtal om att avyttra sin anläggning för pappersproduktion i Maxau, Tyskland, och försäljningen sker till ett bolagsvärde om 210 miljoner euro.