facebooktwittermail

Stora Enso säljer jättefastighet i Halland

Stora Enso säljer drygt 5 000 hektar skog i Halland. Och köparen lär behöva ta fram den stora plånboken för att komma över innehavet i ett av Sveriges bästa områden för skogsproduktion.

Stora Enso säljer 5 200 hektar skogsmark i Halland.
Stora Enso säljer 5 200 hektar skogsmark i Halland. FOTO: LUDVIG & CO

Stora Enso lägger ut 5 200 hektar skogsmark i Halland till försäljning.

– Det här är en extremt ovanlig affär, dels på grund av storleken, dels för att både juridiska och fysiska personer kan köpa. Det händer nästan aldrig, säger Jan Bertholdsson, specialistrådgivare på Ludvig & Co.

”Det här är en extremt ovanlig affär, dels på grund av storleken, dels för att både juridiska och fysiska personer kan köpa”, säger Jan Bertholdsson.
”Det här är en extremt ovanlig affär, dels på grund av storleken, dels för att både juridiska och fysiska personer kan köpa”, säger Jan Bertholdsson. FOTO: LUDVIG & CO

Skogen är fördelad på nio delområden där merparten finns i Hylte kommun, men även i Tönnersjöheden, Halmstad kommun. Virkesförrådet uppges till 801 000 skogskubikmeter och arealen produktiv skogsmark till cirka 4 650 hektar. Det ger ett snittförråd på 172 skogskubikmeter per hektar, och åldersfördelningen är enligt Jan Bertholdsson relativt jämn.

Skogens pris: Hundratals miljoner

Medelbonitet på innehavet är 10 skogskubikmeter per hektar och år och det årliga uttaget beräknas till cirka 30 000 kubikmeter per år.
Medelbonitet på innehavet är 10 skogskubikmeter per hektar och år och det årliga uttaget beräknas till cirka 30 000 kubikmeter per år. FOTO: LUDVIG & CO

Vad priset för skogsmarken kan landa på vill han inte spekulera i. Men i Ludvig & Co:s prisstatistik ligger priserna för Blekinge, Skåne och Halland på 750–800 kronor per skogskubikmeter – eller 140 000 kronor per hektar – vilket skulle innebära ett pris på 600–730 miljoner kronor för Stora Ensos skog i Halland. Och kanske kan det bli mer än så.

– Det här är ett av Sveriges bästa områden för skogsproduktion, medelboniteten på det här innehavet är 10 kubikmeter per hektar och år. Vi tror också på ett prispåslag på kanske 20 procent över prisstatistiken på grund av att även juridiska personer kan köpa, säger Jan Bertholdsson.

Stort intresse för stora skogsfastigheter

Försäljningen omfattar bland annat 2 300 hektar i Tönnersjöheden, välbekant mark för skogligt utbildade i Sverige på grund av de fältförsök som SLU och Skogforsk bedrivit där.
Försäljningen omfattar bland annat 2 300 hektar i Tönnersjöheden, välbekant mark för skogligt utbildade i Sverige på grund av de fältförsök som SLU och Skogforsk bedrivit där. FOTO: LUDVIG & CO

Så det kommer behövas en tjock plånbok för den som är intresserad, vare sig det rör sig om privatpersoner, skogsbolag eller fonder. Och intresse för stora skogsfastigheter har ju inte saknats den senaste tiden. I fjol köpte till exempel AMF 320 000 hektar av Billerud Korsnäs för drygt 12 miljarder kronor, och uteslöt då inte möjligheten att det kan bli mer skog framöver.

Andra med välfylld kassa är skogsfonden Silvestica. De har 5 miljarder kronor för att köpa skog i länderna runt Östersjön, och har startat med att bland annat köpa en uppmärksammad fastighet av WWF och en större fastighet i Västerbotten. En annan stor skogsaffär 2017 var när Holmen sålde 7 000 hektar i norra Jämtland för 100 miljoner kronor till Persson Invest, som i sin tur sålde det vidare till Stig Engström, grundare och ägare av Engcon.