facebooktwittermail d

Stora Enso säljer pappersbruk

Stora Enso har inlett en process som syftar till att göra det möjligt att sälja fyra produktionsläggningar för papper.