facebooktwittermail d

Stora Enso – omvänd vinstvarning

Skogsbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat för tredje kvartalet överstiger bolagets prognos.

Preliminärt uppgick det till 246 miljoner euro, vilket överstiger bolagets prognos på 207 som lämnades i halvårsrapporten, rapporterar DI/Nyhetsbyrån Six.

Omsättningen är i linje med prognosen på runt 2 500 miljoner euro.

Omsättningen för fjärde kvartalet väntas bli i nivå med 2 500 miljoner euro. Det operativa rörelseresultat väntas bli i nivå med resultatet om 246 miljoner som redovisar under det tredje kvartalet i år, enligt Nyhetsbyrån Six.

Bättre resultat än väntat

Divisionen Biomaterial har gett ett bättre resultat än förväntat till följd av kursfallet för den brasilianska Real. Massabruken i Uruguay har också gett ett bättre resultat än väntat vilket bidrar till den positiva resultatavvikelsen.

Engångsposter som påverkar likviditeten på 16 miljoner euro för tredje kvartalet tillkännages också. Posterna är återföringar av tidigare redovisade miljöavsättningar.

Stora Enso presenterar tredje kvartalet den 23 oktober.