facebooktwittermail d

Stora Enso: Konkurrens är till godo för branschen

Stora Enso kommenterar inte innehållet i sina avtal, men framhåller att samtliga entreprenörer måste följa avtal och regler. SCA tror inte att fler utländska maskinförare påverkar svenska ungdomars vilja att söka sig till skogsbranschen.