facebooktwittermail

Stora Enso: Konkurrens är till godo för branschen

Stora Enso kommenterar inte innehållet i sina avtal, men framhåller att samtliga entreprenörer måste följa avtal och regler. SCA tror inte att fler utländska maskinförare påverkar svenska ungdomars vilja att söka sig till skogsbranschen.

Skogsmaskin sedd uppifrån
Stora Enso varken bekräftar eller dementerar att de ska anlita en entreprenör med utländska förare. FOTO: ULF PALM

Stora Enso byter ut ett antal entreprenörer som bolaget haft fleråriga relationer med mot en ny entreprenör som använder sig av utländsk, nyutbildad arbetskraft.