facebooktwittermail d

Stora Enso ökar lövinblandningen

Stora Enso vill öka lövandelen i skogen. I Finland genom att helt enkelt plantera färre granar per hektar, i Sverige planeras för nya ekplanteringar på sikt.