facebooktwittermail d

Stora Enso: intressebolag ändrar verkligt värde på skog

Stora Ensos intressebolag Tornator samt Bergvik Skog skriver upp värdet på sin växande skog.

Stora Enso-koncernens IFRS-baserade rörelseresultat för fjärde kvartalet 2016 kommer att påverkas negativt med cirka 27 miljoner euro när hänsyn tagits till SEK/EUR-relaterad kursförlust på 164 miljoner euro. Stora Ensos operativa rörelseresultat påverkas inte och förändringen räknas inte som en jämförelsestörande post.

Förändringen i Tornators verkliga värde beror på en utökad avverkningsplan och en minskning av diskonteringsräntan. När det gäller Bergvik Skog beror förändringen på en lägre diskonteringsränta, en anpassning till ny priskurva och en rättelse av förra årets modell.

Stora Enso äger 41 procent av aktierna i Tornator och 49 procent av aktierna i Bergvik Skog framkommer i ett pressmeddelande.