facebooktwittermail d

Stora Enso: Inget fog för rädsla för repressalier

Det är viktigt att ständigt jobba med förbättringar även när det gäller prestationsdelen i avtalen. Det menar Rebecka Rödin, chef på Stora Enso Skog.