facebooktwittermail d

Stora Enso: Förbereder permitteringar trots storvinst

Stora Ensos bokslut bekräftar det osäkra marknadsläget. Trots historiskt högt rörelseresultat förhandlar företaget om permitteringar i Finland.

Stora Enso Enocell
Stora Ensos flagga vajade stolt 2022, som gav det bästa resultatet hittills det här millenniet. Men 2023 finns risk för snålblåst och företaget inleder året med förhandlingar om eventuella permitteringar. FOTO: STORA ENSO

Stora Enso ökade omsättningen med 15 procent, till 11,7 miljarder euro, under fjolåret jämfört med 2021. Rörelseresultatet IFRS ökade med 28 procent till 2 miljarder euro vilket gav en rörelsemarginal på 17 procent. Det operativa rörelseresultatet på 1,9 miljarder euro var företagets bästa på 22 år.