facebooktwittermail

Stora Enso förändrar efter lönerabalder

Stora Enso genomför förändringar efter att det uppdagats att deras underleverantörer låtit lettiska skogsarbetare arbeta för 17 kronor i timmen.

Det var i mitten av januari som det framkom att underbetalda lettiska skogsarbetare röjt skog åt Stora Enso i Dalarna och Värmland under tre års tid.
Letterna var anställda på det lettiska företaget Westra och jobbade i skogen via det svenska bolaget Timro.

Efter att det uppdagades tillsatte Stora Enso en intern utredning som nu är klar. I ett pressmeddelande skriver företaget att de hädanefter arbetar efter att de som arbetar med skogsvård inom deras område ska vara direktanställda av entreprenörerna som Stora Enso har avtal med.

Alla entreprenörer de anlitar ska ha fast driftsställe i Sverige, vilket gör att de hanteras av svenska myndigheter. Om det inte går att ordna direkt ska företagen som underentreprenörerna anlitar granskas.

Fortsättningsvis ska alltid anställningskontrakt visas vid upphandling och det ska framgå vad minimilönen är på lönespecifikationen.
- När dessa nya krav läggs till vårt befintliga kravställande, upplever vi att vi gör vad som rimligen kan förväntas av oss, säger Daniel Forsberg, skogsbrukschef vid Stora Enso Skog i en kommentar.

Stora Enso vill även att FORA underlättar granskningen av de obligatoriska försäkringarna eftersom det i dag endast är facket som kan granska, skriver företaget. ATL.nu