facebooktwittermail

Stora Enso får anmärkning för kort uppsägningstid

Stora Ensos avtal följer inte branschpraxis. Därför får nu bolaget en reprimand.

– Det visar att små entreprenörer kan få rätt mot stora bolag, säger Ulf Sandström, som fört entreprenörernas talan mot Stora Enso.

FOTO: STORA ENSO

I februari anmälde 34 skogsentreprenörer Stora Enso för brott mot FSC-standardens sociala villkor. Nu har föreningen gett entreprenörerna rätt.