facebooktwittermail

Stora Enso-export granskas

Stora Ensos dissolvingmassa exporteras till den omdebatterade Xinjiang-regionen i Kina. Men enligt företaget finns inga kopplingar mellan rapporter om brott mot mänskliga rättigheter i regionen och nedläggningen av dissolving-produktionen.

Stora Enso meddelade i början på april att de kliver av marknaden för dissolvingmassa, som används för att producera viskos.
Stora Enso meddelade i början på april att de kliver av marknaden för dissolvingmassa, som används för att producera viskos. FOTO: STORA ENSO

I början på april meddelade Stora Enso att produktionen av dissolvingmassa vid Enocell-bruket i Finland skulle avvecklas. Beskedet var överraskande mot bakgrund av att bruket så sent som 2019 investerats upp med motsvarande en halv miljard kronor för att öka produktionen av dissolvingmassa, som används för att tillverka textilen viskos.