facebooktwittermail d

Stora Enso dubblade vinsten

Skogsjätten Stora Enso ökade vinsten med 129 miljoner euro till 248 miljoner euro första kvartalet 2009.

Trots att marknaden inte blivit mycket bättre har det tidigare sorgebarnet Stora Enso fördubblat vinsten, och når en marginal på 9 procent.

- Vi ska komma ihåg att den positiva utvecklingen inte enbart beror på återhämtningen på marknaden, vilken faktiskt har varit ganska måttlig, men är även ett tecken på en medveten satsning på att förbättra kvaliteten i prissättningen, även om den har inneburit begränsning av volymer och kapacitet", skriver koncernchefen Jouko Karvinen i en kommentar.

Stora Ensos olika affärområden visar förstås lite olika resultat:
Consumer board, 15 procents marginal.
Industrial packaging, 8 procent.
Newsprint and book paper, 8.
Magazine paper, 6.
Fine paper, 14.
Wood products, 3 procents marginal, vilket inte är illa eftersom andra sågverk redovisat förlust.

- Det har varit ett utmärkt första kvartal, och när den finne säger utmärkt, så menar han verkligen det, sade Jouko Karvinen på en analytikerkonferens på onsdagen.Torbjörn Esping