facebooktwittermail d

Södra miljardköper i Lettland

Södra skogsägarna köper hela Bergvik Skogs innehav i Lettland för flera miljarder kronor.

Vid en ceremoni i Riga på tisdagen skrev Södra och Bergvik Skog under avtalet där Södra köper 111 100 hektar mark, varav 80 300 hektar är skogsmark.

Södra äger sedan tidigare 15 000 hektar skogsmark i Lettland, och stärker sin position påtagligt genom förvärvet.

– Genom denna investering säkrar vi delar av vårt behov av skogsråvara. Vi får en bättre struktur på vår virkesimport, som kompletterar våra medlemmars virkesleveranser och stärker Södras konkurrenskraft, säger Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra i ett pressmeddelande.

– Det nya innehavet är även en god kapitalplacering som bas för framtida utveckling av Södra, vilket självklart gynnar våra 51 000 medlemmar, säger Lena Ek, ordförande för Södra.

Köpet avser samtliga aktier i bolagen SIA Bergvik Skog och SIA Ruda och inkluderar den skogliga organisationen med 24 medarbetare.

Virkesförrådet uppgår i dag till 10,6 miljoner skogskubikmeter. Skogsmarken har hög bonitet och tillväxten kommer att öka under kommande decennier.

Köpeskillingen är 324 miljoner euro, motsvarande 3,3 miljarder svenska kronor.

– Lettland är i dag och framåt en viktig del av Södras råvaruförsörjning. Med förvärvet av ny skogsmark har vi en unik chans att stärka vår ställning på den lettiska marknaden, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog i pressmeddelandet.