facebooktwittermail d

Stora Enso avfärdar kritik

Stora Enso slår ifrån sig kritiken om brister i hållbarhetsarbetet. Bolaget har inte gjort något fel i Brasilien, säger Juan Carlos Bueno, Stora Ensos chef för affärsområdet Biomaterials till Svenska Dagbladet.

Stora Ensos verksamhet i Brasilien har den senaste tiden fått mycket kritik. Det har handlat om konflikter med lokalbefolkningen och om hundratals anställda på plantagerna och fabriken som stämt företaget för bland annat hälsofarligt arbete.

Men Juan Carlos Bueno som är Stora Ensos chef för affärsområdet Biomaterials säger till Svenska Dagbladet att många av problemen beror på att Stora Enso går in i länderna genom så kallade samriskbolag.

Brasilien är också ett land där konflikter kring markägande går tillbaka flera decennier och där fattigdomen är utbredd, poängterar Juan Carlos Bueno. Det gäller inte minst i nordöstra Brasilien, där Stora Enso verkar.

Stora Enso har ingått ett avtal med bland andra den landlösa rörelsen som innebär att mark ska gå till ett program som omfattar lokalbefolkningen. Avtalet skrevs under 2012 men ännu är programmet inte i gång. Juan Carlos Bueono säger att Stora Enso vill att den som får marken också är utbildad för att odla den produktivt.