facebooktwittermail d

Stora betesskador på ungtallar

Ny rapport från Skogsstyrelsen visar på alarmerande läge för tallen i södra Sverige.

Mer än hälften av ungtallarna i Götaland har betesskador från älg och andra hjortdjur. Det visar Skogsstyrelsens analys av 2015 års älgbetesinventeringar, Äbin.

Särskilt i Blekinge och i de centrala delarna av Småland är skadorna på tall mycket allvarliga, enligt Skogsstyrelsen. En hög andel tallar har skadats i år och om förra årets resultat vägs samman med årets, är nu mer än hälften av ungtallarna skadade av vilt.

Blekinge skiljer ut sig

Nytt i årets inventering är att viltets betning på tall under sommaren inventerats. Sommarbetet är störst i de östra delarna av Götaland och upp till Stockholm. Blekinge skiljer ut sig med mycket höga skadenivåer.

I mellersta och norra Sverige varierar skadorna. I flera områden längs Norrlandskusten är skadenivåerna på låga nivåer. På vissa ställen verkar det vara en balans mellan klövvilt och mängden foder i skogen.

Mycket höga skador

I Svealand är skadorna mycket höga i Södermanland och Stockholm. Dessutom är de högre än förväntat i Dalarna och Värmland. Uppsala har däremot relativt låga nivåer.

Att det är besvärligt för skogsägare att föryngra med tall leder till att många istället planterar gran. I Blekinge och Halland kan tallen försvinna helt, enligt rapporten.