facebooktwittermail d

Stora älgskador på ungtall

I brist på annan föda ger sig älgar på ungtallar. Det är en av slutsatserna efter Skogsstyrelsens inventering.

Närmare hälften av alla ungtallar i västra Jämtland har skador efter älg. Och på var fjärde ungtall finns det färska spår efter älg som betat.

Stora variationer

Det visar Skogsstyrelsens älgbetesinventering som gjorts i Mellannorrland. Enligt Östersundsposten är dock de regionala skillnaderna stora. I Örnsköldsviks och Bergs förvaltningsområde är skadorna minimala men sammantaget för regionen är över tio procent av ungtallarna älgskadade.

Brist på god mat

Enligt Skogsstyrelsen hänger de stora älgskadorna ihop med tillgång på älgarnas favoritföda. I mellan 80 och 95 procent av Mellannorrland växer inte rönn, asp och sälg i lämplig höjd så att älgarna kan beta. Och i stora delar av regionen saknas dessa trädslag helt och hållet.