facebooktwittermail d

Stora aktörer ska samla lantbruksdata ihop

Hushållningssällskapet, Lantmännen, LRF och Växa Sverige har träffat ett samarbetsavtal för att skapa en dataplattform ihop.

ILLUSTRATIONER: Istock. GRAFIK: Lena Wilsby, LRF Media.
ILLUSTRATIONER: Istock. GRAFIK: Lena Wilsby, LRF Media. FOTO: HANS DAHLGREN

Bakgrunden är enligt aktörerna att det sker en snabb digital utveckling inom primärproduktionen vilket skapar en stor mängd data. Samlingen av data i ”Lantbrukets dataplattform” ska bland annat bidra till utvecklingen av digitala lösningar för ökad lönsamhet och hållbarhet på gårdsnivå.

– Det här något som är på väg i många länder så vi behöver en nationell plattform, säger Jesper Broberg, förbundsdirektör på Hushållningssällskapet.

Ägarskapet viktigt

Han understryker att en mycket viktig aspekt är att lantbrukare ska ha kontroll över sin egen data och att ingenting sker utan lantbrukarens godkännande. Det som förenar de fyra aktörerna är att de ägs av medlemmarna. Tillsammans representerar de en betydande andel av lantbrukarkåren.

Vilken typ av data som plattformen ska innehålla är inte bestämt.

Jesper Broberg, Hushållningssällskapet.
Jesper Broberg, Hushållningssällskapet. FOTO: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Finansiering krävs

En idé som har varit uppe är att underlätta myndighetskontakter. Genom att samla data skulle lantbrukare på ett snabbare och effektivare sätt kunna hantera flera olika myndighetskontakter.

– Vi hoppas att det finns en positiv vilja från myndigheternas sida och att man i livsmedelsstrategins anda ska vara med och finansiera detta, säger Jesper Broberg.

De bjuder också in andra aktörer som exempelvis kommersiella företag eller forskningsaktörer för att bidra till ökad produktivitet och innovation genom den digitala plattformen.

En förhoppning är att det redan 2021 ska finnas praktiska funktioner i plattformen.

– Men då är jag optimistisk och det bygger på att vi får hjälp med finansieringen, säger han.