facebooktwittermail d

Stor risk för sorkfeber i år

Risken är stor för nya toppnoteringar av den fruktade sorkfebern i år. Det säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Västernorrlands län.

- Vi har haft 26 fall hittills i länet så troligen blir det fler än förra året, berättar han för Sundsvalls Tidning.

Under 2010 anmäldes 416 fall av sorkfeber, vilket är nära åtta gånger så många som året innan. Av dessa registrerades 99 fall i Västernorrland.

- Man kan bli rejält sjuk och det kan även krävas dialysbehandling. Men det är ytterst ovanligt med dödsfall till följd av sorkfeber, säger Hans Boman.

Sprids via damm


Sorkfeber orsakar hög feber, muskelvärk och ofta svåra buk- och ryggsmärtor. Mellan en vecka och tio dagar håller symptomen i sig. Men det kan ta upp till två månader innan den smittade är helt återställd.

Sorkfeber är en virussjukdom som sprids via skogssork. Den är i princip begränsad till områden norr om Dalälven, även om enstaka fall rapporterats från andra områden

Smitta från skogssork till människa sker framför allt via inandning av damm som förorenats av sorkars urin och avföring eller via direktkontakt med saliv, urin eller avföring.

- Man ska tänka sig för när man går in i vedbodar och källare där det är mycket damm. Det är också bra om ventilationen är god i sådana utrymmen, säger Hans Boman till tidningen. ATL.nu