facebooktwittermail d

”Träden knäcks medan vi pratar”

Tung blötsnö har gett mycket snöbrott i norra Hälsingland. Samtidigt som knäckta träd behöver forslas bort före sommaren varnar Skogsstyrelsen för att det nu är för farligt att ge sig ut i skogen.

Svåra snöförhållanden har gett upphov till många snöbrott i skogen i norra och västra Hälsingland.
Svåra snöförhållanden har gett upphov till många snöbrott i skogen i norra och västra Hälsingland. FOTO: NILS FRANK/SKOGSSTYRELSEN

I norra Hälsingland har stora mängder blötsnö som frusit fast i träden resulterat omfattande snöbrott.

– Det är inte så många brott per hektar men det rör sig om väldigt stora arealer, säger Nils Frank, skogskonsulent och skadesamordnare på Skogsstyrelsen i Gävleborg.

Mest på högre höjd

Han har själv inspekterat områden norr och väster om Hassela och Bergsjö.

– Det är främst på höjder över 250 meter över havet som det är mycket snöbrott, lägre ned har det töat av. Det gäller alla trädslag, gran, tall och contorta, och främst är det medelålders skog som drabbats, ofta nygjorda gallringar.

– Även i västra Hälsingland, runt Los och Harsa, har vi observerat mycket snöbrott. Hur stora volymer det rör sig om totalt i Hälsingland är för tidigt att säga, men jag skulle uppskatta att minst 100 000 hektar drabbats.

Men han avråder samtidigt skogsägare från att ge sig ut och inspektera och röja i nuläget.

– Nej, det är alldeles för farligt. Snön tynger ned träden, de knäcks medan vi pratar, och det rör sig om stora vikter när 40-centimeters granar bryts som tändstickor. Snön kommer inte att släppa förrän det töar, men prognosen säger fortsatt kallt.

”Just nu är det alldeles för farligt att ge sig ut och inspektera, 40-centimeters granar knäcks som stickor” säger Nils Frank.
”Just nu är det alldeles för farligt att ge sig ut och inspektera, 40-centimeters granar knäcks som stickor” säger Nils Frank. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Risk för barkborre

Samtidigt sammanfaller området med snöbrott med epicentrum för de tidigare angreppen av granbarkborre, som kulminerade 2016.

– Skogsägare kommer behöva åka ut och inventera när det är säkert så att de kan få ut virket före svärmningen. Även om granbarkborrarna minskat här de senaste åren så var förökningsframgång högre här ifjol, 1,5 döttrar per hona, än i Svealand där det var 1. Det innebär att populationen här ökar och då är det inte bra om det kommer mer virke som de kan föryngra sig i, avslutar Nils Frank.

Blötsnö som frusit fast i kronorna knäcker träden, och riskerna bedöms minska först när det börjar töa.
Blötsnö som frusit fast i kronorna knäcker träden, och riskerna bedöms minska först när det börjar töa. FOTO: NILS FRANK/SKOGSSTYRELSEN