facebooktwittermail

Stor risk för snigelangrepp: ”Kör ut direkt efter sådd”

Mycket nederbörd har gjort att det är stor risk för snigelangrepp inför sådden av höstraps i västra Sverige. Lantbrukare får rådet att inte vänta med bekämpningen efter sådd.

I ett snigelprojekt som SLU utför i Skaraborg har man fångat sniglar i 60 procent av de undersökta fälten med förfrukt till höstraps.
I ett snigelprojekt som SLU utför i Skaraborg har man fångat sniglar i 60 procent av de undersökta fälten med förfrukt till höstraps. FOTO: EVA MELLQVIST

– Vi har haft enormt mycket nederbörd sedan midsommar. Det kan vara runt 200 millimeter, på sina håll mer, och det fortsätter att regna nu. Därför är det stor risk för angrepp, framför allt där det ska sås höstoljeväxter på lerjordar och särskilt där man använder reducerad jordbearbetning, säger Eva Mellqvist på Växtskyddscentralen i Skara.