facebooktwittermail d

Stor risk för skogsbränder i delar av Sverige

Just nu råder stor risk för skogsbränder på Öland och Gotland, längs Smålandskusten och i Blekinge, enligt SMHI:s prognoser.

I slutet av förra veckan beslöt länsstyrelsen i Kalmar om totalt eldningsförbud och uppmanade skogsägare att undvika markberedning och andra åtgärder som kan leda till gnistbildning.

Låga luftfuktigheten

Även i Kronobergs län har man nu beslutat om ett generellt eldningsförbud. Det är den låga luftfuktigheten i kombination med blåsigt väder som lett till att spridningsrisken är mycket stor.

I Kalmar län uppmanas nu dessutom alla att sluta använda åvatten för att bevattna fält och trädgårdar.

Den långvariga torkan har på sina håll lett till mycket låga vattenflöden i länet.

 

Kolla in ATL:s vädersajt här!