facebooktwittermail

Fossilfri kvävegödsel från Norrbotten kan bli verklighet

De sista detaljerna håller precis att sys ihop. Om fem år kan en storskalig anläggning för produktion av fossilfri kvävegödsel vara på plats i Norrbotten.

Fabriken i Norrbotten ska om allt går i lås producera motsvarande 460 000 ton kvävegödsel.
Fabriken i Norrbotten ska om allt går i lås producera motsvarande 460 000 ton kvävegödsel. FOTO: MOSTPHOTOS

Det finns långt gångna planer på en produktionsanläggning för fossilfri kvävegödsel i Norrbotten enligt Mox Murugan, investment manager på Invest in Norrbotten. Den ska kunna producera omkring 31 000 ton vätgas per år, som konverteras till 150 000 ton ammoniak vilket i sin tur blir olika typer av kvävegödsel.