facebooktwittermail

Viltet väcker debatt i produktionsdiskussionen

Förädlade plantor, bättre skogsskötsel och en mer aktiv klövviltsförvaltning. Det är några av de åtgärder som enligt Skogsstyrelsen kan höja produktionen med tiotals miljoner kubikmeter per år.

Klövviltstammarna kostar skogsbruket mycket stora belopp, enligt rapporten.
Klövviltstammarna kostar skogsbruket mycket stora belopp, enligt rapporten. FOTO: ANN LINDÉN

Nyligen publicerade Skogsstyrelsen remissversionen av sin rapport från samverkansprocessen om skogsproduktion. Bakgrunden är Sveriges politiska beslut att ha netto noll-utsläpp år 2045, och för att klara det behöver skogen producera mer.