facebooktwittermail d

Rysk stopp gynnar svensk virkesexport till Finland

Den svenska exporten av virke och biprodukter till Finland fördubblades under fjolåret. Orsaken var stoppet för finsk import från Ryssland.