facebooktwittermail

Stor mjölkgård säljs via exekutiv auktion

Mjölkgården Glostorp utanför halländska Vessigebro säljs på exekutiv auktion.

Glostorp omfattar 68,7 hektar uppmätt, varav 13,2 hektar är produktiv skogsmark. I fastigheten ingår mangårdsbyggnad, drängstuga, mjölkstall, lösdriftsstall, maskinhall och plansilo.

Mjölkstallet har plats för 428 mjölkande kor uppdelat i fyra avdelningar. Det byggdes 2008. I samband med det uppgraderades även kapaciteten för lagring av foder och gödsel. Volymen av gödselbassängerna uppgår till cirka 10 000 kubikmeter. Lagringskapaciteten i plansilos uppgår till cirka 10 000 kubikmeter. 

Gården säljs på exekutiv auktion via Kronofogden. Marknadsvärdet uppgår till 16 miljoner kronor.

Glostorps lantbruk begärdes i konkurs i början av året. Bland annat var det en foderskuld på 9 miljoner kronor till Lantmännen som stjälpte företaget. Totalt har företaget haft runt 1 500 djur, varav 450 mjölkande.

Ägaren Ingemar Bengtsson har tidigare uttryckt ett hopp om att sönerna kan överta företaget och driva mjölkproduktionen vidare.