facebooktwittermail d

Stor frustration över nyckelbiotoper

Rö, Rimbo

Östra Uppland har en ovanligt hög andel nyckelbiotoper. Vid en fullsatt träff i Rö Föreningsgård ventilerades mycket frustration över det många ser som ett intrång.

En nyckelbiotop innebär inget formellt skydd av skogen.
En nyckelbiotop innebär inget formellt skydd av skogen. FOTO: MATS P. OSTELIUS

– En nyckelbiotop innebär inget formellt skydd. Det är ett inventeringsresultat av ett skogsområde med stor betydelse för flora och fauna.

Det sa Stefan Lindstedt, distriktschef för Skogsstyrelsen Stockholm- Gotland vid en skogsägarträff i Rö Föreningsgård i östra Uppland.

– En nyckelbiotop innebär inget avverkningsförbud men skogsägaren måste samråda med Skogsstyrelsen innan en skogsbruksåtgärd.

Men trots dessa besked till den fullsatta lokalen var det få skogsägare som lät sig lugnas och i frågor och synpunkter under kvällen kopplades nyckelbiotoper hela tiden ihop med intrång och att man som skogsägare drabbas. Några deltagarröster:

– De saboterar hela livsstilen och livskvaliteten för de här skogsägarna.

– Vi måste börja tidigt, när skogen är 50-60 år, och se till att röra i den så att den inte blir en nyckelbiotop.

– Här sitter mångfaldens hjältar, nu ska staten gå in och bestraffa dem.

De som arrangerat träffen var två skogsägare, Tommy Karlsson och Anders Säterli. Både från Kundby, Rimbo och båda med en hög andel nyckelbiotoper på sina marker, 60 respektive 80 procent av deras skogsinnehav ingår i klassningen.

– Det känns som en misstroendeförklaring, säger Anders Säterli. Vi vet inte vad vi ska göra.

– Vi har inte hittat någon att samråda med, säger Tommy Karlsson.

Under kvällen var det flera som uttryckte sin skepsis mot hur skogsstyrelsen agerat historiskt med 5:3-skogar och lövbekämpning.

– Vi har varit med om att Skogsvårdsstyrelsen sagt precis tvärtom mot vad de gör i dag. Om 25 år, vad säger ni då?

Den statliga inblandningen i hur skogen sköts var det fler som var inne på:

”Vi är många som är beredda till områdesskydd men vi ger inte bort vår skog.” var en av kommentarerna under kvällen. En annan: ”Vi vill skydda skog men vi vill inte ha någon statlig inblandning”.

LÄS MER: Regeringen storsatsar på inventering av skog

PREMIUM: Lång väntan på pengar för nyckelbiotop

LÄS MER: Böter för vedhuggning i nyckelbiotop

Fakta: Nyckelbiotopsinventering

I höst startar en ny nyckelbiotopsinventering. Den finns med i budgeten men Skogsstyrelsen har ännu inte fått uppdraget av regeringen. Inventeringen ska pågå i 10 år och i dag räknar man med att resultatet blir att cirka fyra procent av skogsmarken kommer att klassas som nyckelbiotop. I dag är den siffran två procent.

Skogsstyrelsen har för den kommande tioårsperioden 250 miljoner kronor per år att använda till områdesskydd. Fastigheter där mer än fem procent av skogen är klassad som nyckelbiotop ska prioriteras när det handlar om ekonomisk ersättning.

En nyckelbiotop innebär inget formellt skydd av skogen. Markägaren är dock skyldig att samråda med Skogsstyrelsen innan en skogsbruksåtgärd.