facebooktwittermail d

Långt mellan parterna om artskyddet

Uppåt 100 remissvar har lämnats på den över 1 700 sidor omfångsrika artskyddsutredningen. Det krävs ett digert arbete på kort tid om regeringen ska få med alla synpunkter i den förestående skogspropositionen.